PEDIGREE  TEDDY

NUGABE ADAGIO IN G MINOR / stud dog ( 49 cm, color blue brindle ) 
Echo Cardiac Normal, CERF Normal
Coursing licence - KLASIK 

Teddyho jsme si přivezli ze Španělska z chovné stanice  NUGABE ( Carme Cantalops , Raul Vaulgen ). 
Rozhodli jsme se pro jeho výborně vedenou krevní linii.
 
Teddy we brought from Spain breeding station NUGABE (Carme Cantalops, Raul Vaulgen).
We decided for his excellent management bloodline.  
 
 
Falconcrag Giocoso is a descendant ADAGIO LOVE SUPREMEthe legendary father of many successful offspring.